Adept Investment Sp. z o.o. 

Polska  02-991 Warszawa • ul. Dostatnia 20

tel.: +48 22 883 68 71 

e-mail: office@adept-investment.pl

Adept Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000388309
NIP: 521-360-62-84
REGON: 142964765

Kapitał zakładowy 400.000,00 PLN
Kapitał wpłacony 400.000,00 PLN

© 2019 Adept Investment. Wszelkie prawa zastrzezone.
Wykonanie: Strony internetowe