Adept Investment Sp. z o.o
Polska  • 02-972 Warszawa • ul. Prymasa A. Hlonda 2 B lok. 122
tel.: +48 22 883 68 71 
e-mail: office@adept-investment.pl


Adept Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000388309
NIP: 521-360-62-84
REGON: 142964765


Kapitał zakładowy   400.000,00 PLN
Kapitał wpłacony     400.000,00 PLN

 

© 2023 Adept Investment. Wszelkie prawa zastrzezone.
Wykonanie: Strony internetowe